Pomiń zawartość →

Rodzinny Konkurs online ”NOC NENUFARÓW”

Rodzinny konkurs zaplanowany z myślą o Rodzinach zamieszkujących tereny gminy Lubrza. Ideą jest propagowanie  legendy widowiska „NOC NENUFARÓW”.

Pytania konkursowe są ze znajomości scenariusza widowiska „NOC NENUFARÓW”,

a głównym kryterium oceny jest: ilość zdobytych punktów.

REGULAMIN

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.W konkursie mogą wziąć udział Rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Lubrza.

2.Czas trwania konkursu online od 12 lipca 2021 r. od godz. 8.00 do 17 lipca 2021r. do godz. 24:00.

3.W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów decyduje kolejność udzielenia odpowiedzi.

4.Test wiedzy w postaci aplikacji na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Lubrzy www.gokib.lubrza.pl  23 pytania, dwie możliwe odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Możliwe będzie tylko jedno wejście na stronę z tekstem.
5.Podanie danych w zakresie imienia i nazwiska , wieku i adresu e-mail jest niezbędne aby wziąć udział w konkursie.

Nagrody niespodzianki:

Organizatorzy przewidują 10 nagród .

Ogłoszenie wyników nastąpi 22 lipca 2021 r. na stronie www.gokib.lubrza.pl

Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Informacja o przetwarzaniu danych:

  • Administratorem danych osobowych będzie Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Lubrzy, ul. Os. Szkolne 13, 66-218 Lubrza, Tel. 512 004 128 wew.225, Tel. 512 004 793 wew.225, Tel. komórkowy: 690 395 405.
  • Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@lubrza.pl
  • Dane przetwarzane będą w celu realizacji konkursu na podstawie art. 6 ust. 1, lit. e) RODO (zadanie realizowane w interesie publicznym w zw. z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej)
  • Odbiorcą danych będą podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia oraz użytkownicy stron internetowych administrowanych przez GOKIB w Lubrzy.
  • Dane przechowywane będą na stronach internetowych do czasu złożenia sprzeciwu.

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE

Opublikowano w Aktualności