Pomiń zawartość →

Robotyka, celem jest tworzenie robotów, w tym sterowanie ich ruchem

Uczestnicy zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury to potrafią👏👏Efekty pracy Pani Magdaleny i jej opieki nad uczestnikami Projektu Liga Eszkoła są widoczne.👏👏👏

Opublikowano w Aktualności